Offentliggørelse af affaldsplan 2021-2023

5/5-2022

Næstved Byråd har den 26. april 2022 endeligt vedtaget affaldsplanen for 2021-2032.
Affaldsplanen er en 12- årig kommunal plan for håndtering af affald, der skal revideres hver 6. år, og godkendes af Byrådet.

Formål med affaldsplanen
Affaldsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i affaldsbekendtgørelsen og den nationale affaldsplan, Handlingsplan for cirkulær økonomi – national plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032. Visionen i den nationale plan er, at affaldssektoren skal omstilles til at være klimaneutral i 2030, bl.a. ved at forbrænde mindre og genbruge mere.

Den nye affaldsplan omhandler blandt andet, at kommunen har iværksat kravet i affaldsbekendtgørelsen om, at der skal være indført husstandsindsamling af 10 affaldsfraktioner senest 1. juli 2021.

Endelig vedtagelse af affaldsplan

Den godkendte affaldsplan kan ses her ved at klikke her.

Planen er opbygget med 3 obligatoriske afsnit kortlægning, målsætning og planlægning. Dertil kommer tre ekstra afsnit omkring klimamæssige konsekvenser, sammenhæng med kommunens øvrige strategier og planer, samt en tids- og aktivitetsplan.

Planen har været i 8 ugers offentlig høring på kommunens hjemmeside fra den 11. november 2021. Denne blev forlænget med 2 uger på grund af systemnedbrud på høringsportalen.

Administrationen har vurderet, at der ikke skal foretages miljøvurdering af affaldsplanen og afgørelsen har været offentliggjort med 4 ugers klageadgang.