Ny affaldsordning i 2021

9/3-2021

Et flertal i Folketinget vedtog sidste år at affaldet i Danmark skal sorteres mere ensartet, så mindre affald kommer til forbrænding og i stedet sendes videre til genanvendelse. Dette skal bl.a. ske ved at alle landets kommuner skal sortere i de samme 10 typer affald. De 10 typer er: madaffald, papir, pap, glas, metal, plast, restaffald, farligt affald, (ødelagte) tekstiler, mad- og drikkekartoner.

I Næstved Kommune sorterer vi i dag allerede 7 typer affald, men fra 1. juli 2021 skal de sidste typer også sorteres derhjemme.

Det er endnu ikke besluttet, hvordan de 10 typer affald skal sorteres, og om nogle af typerne skal blandes sammen i beholderne. Dette forventes at blive vedtaget af Byrådet i løbet af foråret/forsommeren.

Vi informerer løbende om udviklingen her på www.naestved-affald.dk.