Nu lyder startskuddet til den nye affaldsordning i Næstved

30/6-2021

Måske er du blandt dem, der allerede har lagt mærke til, at de hvide skraldebiler har fået nye reklamer på siden? Hvis ikke, så kig lige ekstra godt efter næste gang du ser en skraldebil køre forbi.

Torsdag den 1. juli lyder startskuddet til den nye affaldsordning i Næstved Kommune. Det betyder, at vi alle sammen skal til at sortere vores affald i 10 forskellige typer i stedet for syv. Det betyder også, at du må tage din nye genbrugsbeholder til metal og glas i brug fra denne dag. I den forbindelse har flere af vores skraldebiler fået nye reklamer på siden med sloganet ”Sammen sorterer vi mere – for en grønnere fremtid”.

Ni kommuner bliver klar til tiden

Et flertal i Folketinget vedtog sidste sommer en ny klimaplan. Som en del af planen skal alle landets kommuner sortere i de samme 10 typer affald, så endnu mere affald kan genanvendes og blive til nye materialer. Ved at genanvende mere affald er det muligt at udnytte de værdifulde ressourcer og materialer, der er i affaldet og dermed mindske mængden af affald til forbrænding.

Næstved Kommune er blandt de ni kommuner i landet, der i 2021 når i mål med den nye affaldsordning og dermed bliver klar til tiden. De andre kommuner er Frederiksberg, Hedensted, Herlev, Herning, Kolding, København, Solrød og Svendborg.

Første tømning efter ny ordning

Vi er opmærksomme på, at der i overgangen fra gammel til ny ordning vil være blandet affald i den gamle genbrugsbeholder til glas, metal og hård plast, som med den nye ordning omdannes til plast/mad- og drikkekartoner.

Beholderen vil derfor første gang – selv om den nye ordning er startet – blive tømt som MGP-fraktion (metal, glas, plast) for at sikre, at metal og glas er kommet ud af beholderen. Du skal derfor ikke begynde at sortere det affald, du allerede har puttet i beholderen til metal, glas og plast.

Hvis du har spørgsmål til den nye affaldsordning, kan du henvende dig til Team Affald på følgende mail: affald@naestved.dk.

Sådan her ser en af skraldebilerne i Næstved Kommune ud – med det nye slogan på siden.