Køb af kompostbeholder

5/3-2021

Du kan ved at kontakte os købe en kompostbeholder til haven. Beholderen koster 1001,63 kr. inklusiv levering, og er din ejendom efter køb. Dette betyder også, at du selv skal bortskaffe kompostbeholderen, hvis du ikke længere vil have den.