Indendørs affaldsløsning skal gøre det svært ikke at sortere

8/12-2021

Næstved Kommune er blandt de kommuner i landet, der gik i gang med ny affaldsordning den 1. juli 2021. Det betyder, at borgerne skal sortere deres affald i 10 forskellige fraktioner: Madaffald, restaffald, papir, småt pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, tekstiler og farligt affald.

Boligadministrationen, som er en del af Center for Trafik og Ejendomme i Næstved Kommune, har i flere måneder arbejdet på at finde den perfekte indendørs affaldsløsning til deres i alt 996 ældreboliger, handicapboliger og plejeboliger, der er fordelt på 23 almene ejendomme i kommunen.

– Vi skal efterleve politikernes ønske om at sortere affaldet vel vidende, at vores borgere ikke kan sortere. I stedet for at trække fallitkortet, skal vi løfte os og gå forrest. Derfor besluttede vi at prøve at være med til at skabe nogle indendørs løsninger og rammer, som gør det svært ikke at sortere, fortæller driftsleder Jacob Corneliussen.

En fælles indsats

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Boligadministrationen, kokke fra plejecenteret Symfonien samt ledere og teamledere fra Ældredistrikt Syd gik derfor i gang med at undersøge mulighederne, teste og udvikle forskellige løsninger. Det er siden blevet til et affaldsstativ med plads til fire spande, som er målrettet produktion og personale samt køkkener og fællesrum, hvor der bliver produceret mad. Det har været vigtigt for driftslederen at samarbejde tæt med dem, der kommer til at bruge stativet i dagligdagen.

– Der har været et rigtig godt samarbejde mellem centrene. Det har været afgørende for, at vi kunne finde en god og holdbar løsning, som favner bredt. Det er en fælles indsats, som ikke kunne lykkes uden at samarbejde på tværs, siger Jacob Corneliussen og tilføjer:

– Det har været en lang, men meget nødvendig proces, som har krævet hårdt arbejde. Vi har opdaget ting undervejs, der har været med til at forbedre slutproduktet, som vi er godt tilfredse med.

Bremser og låg

Stativet er eksempelvis blevet testet ned ad bakke for at undersøge, hvor meget det kan holde til, lige som der undervejs er blevet testet tre forskellige slags hjul. Til at starte med var det slet ikke meningen, at der skulle være bremser på hjulene eller låg på spandene, men arbejdsgruppen kom hurtigt på andre tanker.

– Vi har afprøvet forskellige løsninger og fandt undervejs ud af, at det var en god idé med bremser på hjulene, så stativet kan stå fast. Låget holder på posen og lugten, og spanden kan ikke overfyldes, når der er låg på, forklarer Jacob Corneliussen.

Arbejdsgruppen har også været i løbende dialog med Team Affald, Center for Plan og Miljø, ligesom arbejdsmiljørepræsentanter fra Center for Sundhed og Ældre også har været med i processen. De har haft fokus på selve arbejdsmiljøet, som også forbedres med de nye affaldsstativer.

– Før skulle personalet løfte større og tungere sække. Nu er det små poser, som er lettere at håndtere, og de skal ikke rende med affaldssække fra den ene ende til den anden, da de kan køre stativet hen til containerne eller molokkerne, forklarer Jacob Corneliussen.

Billedtekst: Affaldsstativet på Munkebo er indrettet med fire spande: En til restaffald, en til madaffald, en til plast og en til metal. Der er dog mulighed for at skifte spandene ud alt efter behov. Stativerne kan bære op til 100 kg, og de kan justeres i højden. Foto: Team Affald, Næstved Kommune

Fleksibel affaldsløsning

Munkebocentret – med 37 boliger og to køkkener – er blandt dem, der har taget de nye indendørs affaldsløsninger i brug. Deres køkkener er små i forhold til, hvor mange borgere der produceres mad til. Trods mindre udfordringer med lugtgener og lidt for små poser til spandene, er de godt tilfredse med affaldsløsningen.

– Selve systemet fungerer meget godt. Kokkene er glade for, at der er hjul på, og at stativet kan køres rundt. Pladsen er udfordret, men det er et vilkår. Det er de ansatte, der løfter opgaven, og derfor er modtagelsen vigtig. Der har ikke været nogen modstand blandt medarbejderne. Mange sorterer jo affald derhjemme, så de kender til det, siger teamleder i distrikt øst, Christine Louise Henriksen.

– Hvis vi kan få det til at fungere her på Munkebo, kan vi få det til at fungere alle steder, supplerer teknisk servicemedarbejder Morten Petersen.

Affaldsløsningen er fleksibel og kan justeres og tilpasses løbende. Alt efter behov kan spandene i stativet udskiftes.

– Der er udviklingsmuligheder og fleksibilitet i løsningen. Vi prøver at finde ud af, hvad der virker, og så tilpasser vi det løbende. Det er svært at lave en permanent ”one fits all” løsning, som fungerer alle steder. Derfor har vi valgt en løsning med mulighed for fremtidige tilpasninger, siger Jacob Corneliussen.

Funktionalitet og genkendelighed

Der er tænkt over tingene ned til mindste detalje. Eksempelvis at stativet ikke må fylde for meget, og at spandene skal kunne komme i opvaskemaskinen, så der ikke går for meget tid med rengøring.

For at gøre sorteringen så nem som mulig har hver spand sin egen farve, der passer med farverne på de piktogrammer, der sidder på Næstved Kommunes containere og molokker. Poserne har desuden samme farve som spanden, og der har ligeledes været fokus på piktogrammets størrelse og synlighed.

– Funktionalitet og genkendelighed er afgørende. Vi skal ikke være i tvivl om, hvordan affaldet skal sorteres. Det skal samtidig være sammenligneligt med det, der er på vores molokker og containere, forklarer Jacob Corneliussen.

Boligadministrationen har i første omgang fået produceret 100 affaldsstativer med fire spande på hver samt bestilt 3500 ruller poser i forskellige farver. De er i fuld gang med at rulle løsningen ud på flere af deres afdelinger. Stativer og spande samles på stedet og introduceres til medarbejderne. Målet er, at alle afdelinger på sigt skal have tilbudt løsningen. Det er den enkelte afdeling, der selv betaler for affaldsstativerne.