Hvordan holder skraldebilerne affaldet adskilt?

4/4-2019

Vi får mange spørgsmål om vores nye smarte skraldebiler med 2 rum.

Vidste du fx at der mellem de to rum i skraldebilen sidder en såkaldt ‘hajfinne’, som sørger for at holde affaldet adskilt, når din beholder bliver tømt. På den måde, kan affaldet ikke blive blandet sammen.

Skraldebilerne er samtidig så smart indrettet, at man kan tømme flere beholdere på én gang. Fx kan skraldemanden tømme en beholder med to rum, samtidig med han tømmer en beholder med et rum.

Skraldebilen er nemlig indrettet sådan, at den har plads til at tømme både beholdere og containere.

Hvis du derfor har en ekstra beholder kun til restaffald derhjemme, kan den blive tømt i rummet til restaffald sammen med indholdet fra restaffalds-rummet i din beholder til mad- og restaffald. Madaffaldet ryger pga. de to rum i skraldebilen og ‘hajfinnen’ automatisk kun i rummet til madaffald. Smart ikke.

Ganske få steder venter vi stadig på de sidste skraldebiler med to rum. Indtil de kommer fortsætter skraldemændene med at hente affaldet i 2 skraldebiler med ét rum til hver sin type affald.

Du kan her se hvordan beholderne med to rum bliver tømt i en skraldebil med kun et rum: https://bit.ly/2D0NA5j

Tak fordi du sorterer dit affald. Vi sørger for at holde det adskilt.