Hvordan får jeg flere grønne poser?

22/4-2024

Vi får jævnligt spørgsmål om de grønne poser – også selvom poserne ikke er blevet uddelt siden 2018. Derfor har vi lavet en lille guide, hvor du kan få svar på alle dine pose-spørgsmål:

HVORDAN FÅR JEG FLERE GRØNNE POSER?
Der blev udleveret grønne poser til madaffald i 2018, da ordningen med sortering af madaffald blev indført. Når de tre udleverede ruller med poser var opbrugt, skulle man blot fortsætte med plastposer af eget valg.

HVORFOR SKAL POSERNE VÆRE AF PLAST, HVAD MED MILJØET?
Poserne til madaffald skal være af plast, da bionedbrydelige poser ikke er nær så grønne som navnet indikerer. Faktisk har undersøgelser fra andre kommuner vist, at de nedbrydelige poser kan indeholde op til 70% plast.

Når poserne nedbrydes, så risikerer mikroplast at komme med videre i processen, og ende på landbrugsjord sammen med restproduktet af madaffaldet. Hvis poserne derimod er af plast, kan de frasorteres på vores modtageranlæg.

KAN JEG BINDE EN POSE PÅ MIN BEHOLDER FOR AT FÅ NYE?
Det er ikke muligt, at få udleveret nye poser når de grønne poser er brugt. Det er korrekt, at der udleveres poser i nogle nabokommuner, men ikke i Næstved Kommune. Du får derfor ikke nye poser selvom der er en pose bundet fast på din beholder.

HVORFOR FÅR JEG IKKE GRATIS POSER TIL MADAFFALD?
Poserne er ikke gratis. Heller ikke i andre kommuner. Udgiften til indkøb af poser dækkes af affaldsgebyret, da affaldsområdet er et såkaldt hvile-i-sig-selv-område. Derfor skal alle udgifter opkræves af brugerne – også “gratis” poser.

Inden indførelse af madaffald i 2018 gennemførte Næstved Kommune et forsøg, hvor husstandene i forsøgsområdet efterfølgende fik en række spørgsmål. Ét af spørgsmålene var om husstanden var villig til at betale ekstra i deres affaldsgebyr mod at få poser til madaffald udleveret. Flertallet svarede nej, og dette svar samt erfaringer fra andre kommuner, er grundlaget for at poserne ikke bliver udleveret.

Mange kommuner som udleverer poserne oplever desværre, at poserne ikke anvendes i deres egen kommune, men fragtes til andre kommuner til venner og familie. Den pågældende kommune – og borgerne, betaler derfor for poser, som ikke nødvendigvis anvendes i kommunen eller til affald, som er formålet.

HVILKE POSER KAN JEG BRUGE TIL MADAFFALD?
Vi har testet forskellige størrelser plastposer for at finde én som passer til den udleverede grønne spand til madaffald. De oprindelige grønne poser har samme mål som en 20 liters pose, og derfor kan disse anvendes.

Flere supermarkeder sælger også poser i andre farver, hvis man ønsker nogle som af anderledes udseende end restaffald. Husk, at poserne blot skal være af plast.

Du kan se, hvad der sker med dit madaffald – og poserne på www.naestved-affald.dk/min-ordning/dagrenovation/madaffald/