Hvor skal juletræet hen?

25/12-2019

Juletræet skal afleveres til haveaffald på genbrugspladsen, hvor det bliver lavet til biobrændsel, og brugt til el og varme.

Glædelig grøn jul