Har du fået en hvid mærkat på skraldespanden?

25/3-2020

Dine skraldespande er udstyret med en smart chip, som gør at vi her på affaldskontoret kan se, hvornår skraldespandene er blevet tømt.

For at sikre, at de registrerede skraldespande hører til den rigtige adresser, kan du opleve at der i den kommende tid bliver sat mærkater med adresser på skraldespandene. Mærkaterne forsvinder af sig selv igen, da de er lavet af papir men forinden er dine skraldespande blevet registreret i vores system, så vi kan holde øje med hvornår dit affald bliver hentet. OBS: Du må ikke fjerne dem.

Systemet er en hjælp både til skraldemanden men også til dig, hvis du oplever at dit affald ikke er blevet hentet.

Nogle beholdere bliver registreret uden at få mærkater på, men de er registreret i vores system.
Dit affald vil blive hentet på samme måde som altid uanset om du har fået mærkater på beholderen. Det er kun en intern registrering, som ikke ændrer noget i forhold til dine tømninger.