Farvel til sæk i sommerhus

30/10-2023

2.265 beholdere står klar til at blive samlet og leveret til sommerhuse i Karrebæksminde, på Lungshave og Enø.

Det er nemlig ikke længere tilladt at indsamle affald i affaldssække, og derfor skal de sidste sækkeløsninger i kommunen udskiftes med en beholder til mad- og restaffald.

De mange beholdere vil blive leveret i løbet af de kommende par uger, og vil erstatte de nuværende to affaldssække til madaffald og restaffald.

Hvor ofte bliver beholderen tømt?
Hvis du har tilladelse til at benytte dit sommerhus som helårsbeboelse, vil beholderen blive tømt hver 14. dag som i resten af kommunen.

Hvis du derimod anvender dit sommerhus som fritidsbolig, vil beholderen blive tømt hver 14. dag fra 1. marts til 31. oktober, og fortsat én gang om måneden fra 1. november til 28. februar.

Vil du vide mere?
Vi har afholdt informationsmøder med grundejerforeninger og lokalråd i området, og har i den forbindelse samlet en masse gode spørgsmål.

Du finder alle spørgsmål og svar på www.naestved-affald.dk/sommerhus