Din tomme smørpakke bliver til vaskemiddelsflasker

17/11-2022

I halvandet år har Næstved Kommunes borgere skulle sortere alt deres plast i samme affaldsbeholder. Det betyder, at blød plast, der tidligere skulle afleveres derhjemme som restaffald, nu bliver sendt videre til genanvendelse sammen med det hårde plast, hvor det kan blive til nye plastprodukter.

Tomme plastdunke, fryseposer, kødbakker og yoghurtbægere er blot nogle af de affaldsprodukter, som hver dag finder vej til affaldsbeholderen til plast. For mange er rummet til plast godt fyldt, når kommunens renovatør kommer forbi for at tømme beholderne hver 14. dag. Næstved Kommune er blandt et fåtal af landets kommuner, der allerede sorterer i 10 forskellige typer affald herunder både hård og blød plast. Indsamlingen af de to typer plastaffald foregår gennem den kommunale affaldsordning, og det er langt fra små mængder, som borgerne smider i deres beholder, fortæller Gert Christensen, der er driftsansvarlig i Næstved Kommune.

Det er glædeligt at se, hvor meget plast der er i beholderne. Det er et klart bevis på, at borgerne har taget godt imod de mange affaldstyper, og gerne vil sortere mere affald. Det nye er, at blød plast nu bliver sendt til genanvendelse sammen med det hårde plast, og brugt til nye produkter frem for at blive brændt af sammen med restaffaldet.

Efter plastaffaldet er hentet hjemme ved husstanden, kører skraldebilerne det til Ydernæs hos AffaldPlus, der er et fælleskommunalt affaldsselskab som ejes af Næstved, Vordingborg, Faxe, Sorø, Ringsted og Slagelse Kommuner. Affaldsselskabet står for at modtage og behandle affaldet efter indsamling. Her bliver plasten presset til baller og transporteret til Vojens til viderebearbejdning.

Fra Sydsjælland til Sønderjylland

Når plast genanvendes, så er det gavnligt for både miljøet og klimaet. Jo mere der genanvendes, desto mindre CO2 udledes der, og der skal bruges mindre råstoffer i produktionen. Faktisk spares miljøet i gennemsnit for 2,4 kg CO2 udslip for hvert kg plast der genanvendes i stedet for at blive brændt. Næstved Kommune har fra januar til og med oktober i år indsamlet 1.112 tons plast og mad- og drikkekartoner til genanvendelse. Affaldet transporteres til den sydjyske afdeling af virksomheden Damifo A/S, der med mere end 40 års erfaring med håndtering af affald, arbejder løbende på at øge genanvendelsen af affald gennem nemme og brugervenlige løsninger.

De mange tons plast bliver efter modtagelsen hos Damifo A/S, sorteret med hjælp fra både maskiner og manuel håndkraft. Her bliver mad- og drikkekartonerne sorteret fra og sendt til genanvendelse i blandt andet Sverige, og plasten sorteres i forskellige typer. To af de mest anvendte plasttyper PE-plast og PP-plast sendes til Mariager, hvor virksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S ligger. Virksomheden, der er nordens største inden for genanvendelse af plast i høj kvalitet, håndterer årligt 15.000 tons plastaffald, hvor 97% kommer tilbage til plastindustrien som en ny plastråvare.

Hos Aage Vestergaard Larsen A/S bliver plasten neddelt til mindre stykker og herefter vasket i vand. Vandet bliver genbrugt op til flere gange ved hjælp af nogle avancerede filteringssystemer i anlægget. Plasten tørres herefter inden den neddeles til endnu mindre stykker, og sorteres fire gange yderligere. Plasten sorteres for at fjerne andre typer affald, så der kun er plasten til genanvendelse tilbage. Sorteringen foregår ved hjælp af både luft, vand og infrarøde lasere, der rammer hvert enkelt plaststykke. Den neddelte og sorterede plast kommer efterfølgende igennem en proces, der med en kombination af mekanisk og termisk forarbejdning, laver plasten til granulat som ligner små piller, så den er klar til at blive brugt til nye produkter.

Ny genbrugsplast på lokale hylder

Den sidste del af rejsen mod nye plastprodukter, er en dansk virksomhed ved navn Schela Plast A/S, der producerer blæsestøbte plastflasker og dunke. Her forvandles plastgranulaten til nye flasker, der blandt andet er klar til at blive fyldt med flydende vaskemiddel af den danske virksomhed Nopa Nordic A/S, og sendt til landets REMA 1000 butikker. Flaskerne med vaskemiddel er produceret af 100% dansk husstandssorteret plastaffald, hvilket betyder at flaskerne kan variere lidt i deres farve, da man har valgt ikke at tilsætte nogen form for kunstig farve eller andet tilsætning. Man kan derfor også opleve, at flaskerne omkring jul og påske har en lidt anderledes grågrøn tone, da plastaffaldet til genanvendelse er præget af årets højtider.

De færdige flasker, der er produceret af din og andre husstandes plastaffald, kan man finde på hylden i sin lokale REMA 1000 butik side om side med andre rengørings- og vaskemidler. Når den sidste sjat vaskemiddel er brugt derhjemme, kan plasten endnu en gang komme i affaldsbeholderen, hvorefter rejsen mod Jylland og genanvendelse kan starte endnu en gang.

Du kan i videoen se rejsen fra plastaffald til nye flasker