BREAKING AFFALDS-NEWS

18/5-2020

Miljøstyrelsen har i dag udsendt en pressemeddelelse, hvor de kommer med et forslag til indføringen af ens affaldssortering i hele landet.

Forslaget, som er en del af klimahandlingsplanen, skal bl.a. hjælpe med at reducere mængden af affald herunder særligt plastikaffald. I dag ryger meget plastikaffald til forbrænding, og dette udleder store mængder CO2.

Der forbrændes hvert år 370.000 tons plastikaffald i Danmark, og med Miljøstyrelsens nye forslag, håber regeringen at en række initiativer kan sikre mere genanvendelse og mindre forbrænding. Regeringen foreslår at affaldssorteringen i Danmark skal være ens, og at der skal indsamles mere affald til genanvendelse.

Dette skal bl.a. ske gennem indsamling af ti typer affald, der alle skal indsamles hjemme hos folk. De ti typer affald er:

• Madaffald
• Papir
• Pap
• Metal
• Plast
• Glas
• Tekstiler
• Fødevarekartoner fx mælke- og juicekartoner
• Restaffald
• Farligt affald

Forslaget skal foruden større mulighed for genanvendelse også hjælpe Danmark med at nå målet om 70% reduktion af drivhusgasser i 2030, som blev vedtaget i klimaloven i efteråret sidste år.

Da dette kun er et forslag, skal regeringen nu drøfte udspillet med resten af partierne i Folketinget. En eventuel beslutning og vedtagelse af forslaget vil efterfølgende starte en politisk proces og behandling i Næstved Kommune, der skal kigge på de vedtaget initiativer i et lokalt perspektiv.

I Næstved Kommune indsamler vi i dag allerede syv ud af de ti typer affald i skraldespandene derhjemme.

GLAS, METAL OG HÅRD PLAST SKAL OPDELES


I fredags den 15. maj udsendte Miljøstyrelsen en meddelelse om at kombinationen af metal, glas og hård plast ikke længere bør indsamles som en samlet type affald.

Udmeldingen kommer på baggrund af nye undersøgelser om affaldets muligheder for genanvendelse. Miljøstyrelsen anbefaler at indsamling af disse tre typer affald sammen udfases, så der fra 2025 ikke længere sammenblandes metal, glas og hård plast i ét rum i skraldespanden.

Politikerne i Næstved Kommune igangsatte tidligere i år et forsøg, hvor man som supplement til sin affaldsordning derhjemme, kan aflevere glas for sig selv i de såkaldte affaldskuber. Kuberne, som også er brugt til indsamling af glas tidligere, står fordelt på bl.a. offentlige affalds-øer ved fx supermarkeder og parkeringspladser.

Det indsamlede glas fra forsøget vil blive transporteret til Næstved Havn til virksomheden Reiling, der sørger for at sortere det. Når glasset er blevet sorteret, fragtes det til Fensmark, hvor Ardagh som driver glasværket, genanvender det til nye flasker og glas som igen kan sælges i butikkerne.

Forsøget har til formål at undersøge mulighederne for lokal genanvendelse herunder reduceringen af CO2, udgifter til transport, sortering mm. Forsøget skal vare i to år, hvorefter Næstved Kommune vil evaluere på de indsamlede data og erfaringer.

Der er endnu ikke truffet beslutning i Næstved Kommune om, hvordan indsamlingen af glas, metal og hård plast som en samlet type affald skal udfases eller ændres.

Vi opdaterer løbende med nye affalds-nyheder her på www.naestved-affald.dk