Beholderservice lukker ned fra 15. december

12/12-2023

I januar 2024 får Næstved Kommune ny renovatør på affaldsområdet. Dette betyder, at vores nuværende renovatør REMONDIS A/S ikke længere skal hente affald.

For at vores nuværende renovatør kommer i mål med alle opgaver, lukker vi fredag den 15. december ned for vores beholderservice. Dette betyder, at du i perioden fra 16.-31. december ikke kan bestille en ekstra beholder til f.eks. restaffald, få ombyttet en beholder med skade m.m.

Hvis der allerede er en sag i vores system vedr. din adresse, så vil denne fortsat blive behandlet.

Der bliver åbnet for vores beholderservice igen den 2. januar 2024.

Undtagelse: Nybyggeri og skader grundet nytår
Skulle uheldet være ude, og din beholder blive sprunget i luften grundet nytår, så er der mulighed for at få en ny inden 2. januar.

Det samme gælder for nybyggerier, som får en ibrugtagningstilladelse efter den 15. december. Vi udsætter ikke beholdere til ejendomme uden en ibrugtagningstilladelse.