Aflever dine kasserede tekstiler til storskrald – i stedet for at smide dem til restaffald/småt brændbart

3/9-2021

Vidste du, at dine plettede eller hullede bluser kan genanvendes og eksempelvis blive til isolering i vægge, materiale til nye tekstiler eller fyld til for eksempel støjdæmpning i vaskemaskiner og biler?

Hvis du er tilmeldt den kommunale storskraldsordning, har du mulighed for at aflevere dine ødelagte og kasserede tekstiler hjemme på din adresse i de dertilhørende særlige sække – i stedet for at smide de hullede strømper og aflagte underbukser i beholderen med restaffald eller køre det på genbrugspladsen til småt brændbart.

Flere tekstiler skal genanvendes

Selv om der i dag allerede er mulighed for at aflevere tekstiler til storskrald, så viser undersøgelser, at hver husstand årligt smider mellem 12 og 15 kilo tekstiler i beholderen med restaffald eller på genbrugspladsen til småt brændbart.

Vi vil i Næstved Kommune forsøge at få genanvendt endnu flere tekstiler. Derfor kan borgerne – som en del af den nye affaldsordning, der trådte i kraft 1. juli 2021 – nu aflevere ødelagte/kasserede tekstiler via den kommunale storskraldsordning.

De særlige sække skal kun bruges til de tekstiler, som ikke er direkte genbrug. Det kan eksempelvis være ødelagte sko, tasker og bælter, sengetøj, ødelagte tøjdyr, slidte håndklæder og garnrester.

Bestil afhentning

Afhentning foregår på samme måde som storskrald. Du kan få hentet storskrald hver 14. dag, og bestillingen foretages via vores hjemmeside www.naestved-affald.dk under ‘Min side’ eller ved at klikke på linket her. Husk at sætte kryds i feltet “Kasserede tekstiler (Røde sække med piktogram)”.

Sækken skal sættes frem inden klokken 7 på afhentningsdagen og skal være placeret på egen grund ved skel mod vej, så den er let tilgængeligt for afhentning. Når skraldemanden har hentet sækken, lægges der en ny, som du igen kan fylde med ødelagte og kasserede tekstiler til genanvendelse.