Affald til jul og nytår

9/12-2015

Skraldemændene sørger for at der også bliver hentet affald og har kun 2 fridage nemlig 25/12 og 1/1.

Det vil sige, at affaldet bliver hentet som normalt både juleaften den 24. december og nytårsdag den 31. december.

Affalds-kontoret har lukket mellem jul og nytår. Hvis dit affald ikke er hentet kan du melde det her, og skraldemændene vil få direkte besked. Link til selvbetjening.

Dagrenovation

25/12 – affald der skulle hentes denne dag bliver hentet lørdag den 26/12.
1/1 – affald der skulle hentes denne dag bliver hentet lørdag den 2/1.

Papir og aviser

1/1 – papir der skulle hentes denne dag bliver hentet lørdag den 2/1.

Storskrald

25/12 – storskrald der skulle hentes denne dag hentes mandag den 28/12.
1/1 – storskrald der skulle hentes denne dag hentes lørdag den 2/1.

Hvis dit affald bliver hentet hver 14. dag enten i lige eller ulige uger, henter vi affald hos alle i uge 1, så ingen får problemer med at have affaldet.

Julesæk

Til jul og nytår er der ofte ekstra meget affald. Hvis du har sækkeordning eller en beholder på 140 l, 180 l eller 240 l får du udleveret en gratis ”julesæk” i uge 50 eller 51.

Du kan bruge sækken til jul og nytår, eller på et senere tidspunkt hvor du har ekstra meget affald.

Sæt julesækken ved siden af den almindelige sæk (ikke i stativet) eller ved siden af beholderen, så tager skraldemændene den med næste almindelige tømningsdag.

God jul og godt nytår.

Venlig hilsen
Team Affald