Afbrænding af haveaffald – Sankt Hans

17/6-2020

Det er tilladt at brænde haveaffald i både landzone, byzone og sommerhusområde den 23. juni på Sankt Hans aften.

Generelt for afbrænding

Haveaffald skal først og fremmest afleveres til kompostering – enten på haveaffaldspladsen på genbrugspladsen eller ved hjemmekompostering i egen have.

I byzone og sommerhusområder må private grundejere ikke brænde haveaffald. I landzone må private grundejere brænde mindre mængder tørt haveaffald fra den 1. december til den 1. marts.

Afbrænding af haveaffald må dog kun finde sted, hvis det kan ske uden gener for naboejendomme og følger brandmyndighedens gældende anvisninger.