Afbrænding af haveaffald – Sankthans

23/6-2022

Det er tilladt at brænde haveaffald i både landzone, byzone og sommerhusområde den 23. juni på sankthansaften. Afbrænding af haveaffald må dog kun finde sted, hvis det kan ske uden gener for naboejendomme og følger brandmyndighedens gældende anvisninger.

Generelt for afbrænding

Det har tidligere været tilladt at brænde haveaffald af i landzone om vinteren. Det er ikke længere tilladt som følge af affaldsbekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. januar 2021, da alt bioaffald skal indsamles til genanvendelse.