400 smarte skralde-sensorer

2/3-2023

I en del af kommunens nedgravede affaldsløsninger er der installeret en sensor, som måler hvor meget affald der er i skraldespandene. Sensorerne er en del af et forsøg, der skal undersøge om det er muligt at automatisere skraldespandene, så de selv kan bestille tømning.

Det er næsten ikke til at se, men i låget på 400 nedgravede skraldespande sidder der en lille sensor. Sensoren sender løbende data om, hvor fyldte skraldespanden er. Når en skraldespand er 75% fuld, laver systemet automatisk en bestilling så skraldespanden kan blive tømt på næstkommende tømningsdag.

Fokus på klima og transport

Formålet med forsøget er blandt andet, at undersøge om det er muligt at nedbringe transportudgifter og dermed også CO2 i forbindelse med tømningerne. Kommunens affaldsmedarbejdere har tidligere erfaring med at skraldespandene ofte kun var 25% eller 50% fyldte når skraldemanden kom forbi, men med de nye sensorer så burde denne problematik være fortid.

Ved at sensoren først laver en bestilling når skraldespanden er 75% fyldt, så sparer man forgæves kørsel og nedbringer dermed også CO2.

Vi har oplevet at renovatøren har kørt ud til affaldsløsninger med 5, 10 eller 20 procent glasaffald. De ture sparer vi med sensorerne, som også skal udbredes til andre typer affald som for eksempel restaffald, fortæller Gert Christensen, driftsansvarlig i Team Affald.

Der er dog undtagelser i forhold til sensorerne, da madaffald fortsat skal tømmes efter den nuværende tømningsfrekvens, så man undgår lugtgener og råddenskab.

Plads til mere glas

Sensorerne vil forhåbentlig ikke kun afhjælpe forgæves kørsel, men også forhindre den modsatte problematik. Særligt ved kommunens offentlige affaldsøer i sommerhusområdet oplever man nemlig problemer med plads i løbet af sommeren, hvor specielt skraldespandene til glas bliver overfyldt inden tømningsdagen.

Til trods for, at der er flere tømningsdage i sommermånederne, så kan det være svært at finde den rette tømningsfrekvens, og her vil sensorernes data forhåbentlig hjælpe.

Sensoren i skraldespanden laver en automatisk bestilling til tømning.
Du kan her se, hvordan det ser ud når skraldemanden tømmer en af nedgravede affaldsløsninger.