Hvad sker der med mit farlige affald?

Farligt affald bliver behandlet hos specialister.

Her bliver det:

  • Brændt under høje temperaturer, så giftstoffer ikke skader efterfølgende. Forbrændingen giver varme og elektricitet
  • Sendt til anlæg, hvor man udsætter affald for kemisk behandling (eller deponerer det under sikre forhold)
  • Helt eller delvist genanvendt. Det gælder eksempelvis sparepærer, hvor op til 98% af materialerne kan genanvendes