Farligt affald

JA, TAK TIL...

Batterier

Elsparepærer og korte lysstofrør

Insekt- og plantegift

Kemikalierester

Kviksølvtermometre

Maling og lak

Olierester

Plantegødning

Spraydåser

Tomme eller fyldte emballager med faresymboler

NEJ, TAK TIL...

Medicin

Kanyler

Gasflasker

Fyrværkeri

Farligt affald er affald, der kan gøre skade på miljøet, hvis det ikke får den rigtige behandling. Det kan være maling, kemikalier og spraydåser.

Farligt affald skal du aflevere på genbrugspladserne.

Brug den originale emballage

Du skal helst aflevere farligt affald i den originale emballage. Har du ikke den, skal du skrive tydeligt på emballagen, hvad den indeholder.