Du er udvalgt til at være med i ...

Forsøgsordning med sortering af affald

Forsøgsordning i Mogenstrup og Næstved starter i april

I Næstved Kommune skal vi blive endnu bedre til at sortere vores affald. Derfor får vi i efteråret 2018 ny affaldsordning. Fra april er borgere Mogenstrup og et udvalgt område i Næstved med i en forsøgsordning med den kommende affaldsordning.

Læs mere om ordningen

Kalender - Sådan vil det foregå

Januar - februar

Valget er dit

Februar

De nye beholdere kommer ud i forsøgsområderne

April

Forsøg starter

April - juni

Evaluering af forsøg

August - september

Resten af Næstveds Kommunes borgere får nye beholdere

Oktober

Startskud… alle har fået ny affaldsløsning

Sammen tager vi skraldet
– og gir det videre

Når du sorterer, er det muligt at udnytte de værdifulde ressourcer, der er i affaldet.

I Danmark har vi en ressourcestrategi, hvor målet er, at alle kommuner skal sende 50% af affaldet fra private husstande til genanvendelse i 2022. Derfor skal vi også sortere endnu mere i Næstved Kommune, end vi gør i dag.

Med den nye ordning, bliver det nemmere at sortere affald lige der, hvor du bor. Det affald du sorterer, kører skraldemanden til genanvendelse i skraldebiler med to rum. Det sikrer, at affaldet bliver holdt adskilt.

Når du – og alle de andre i Næstved Kommune sammen ta’r skraldet og giver det videre – gør I tilsammen en stor forskel for miljøet. Jeres fælles indsats betyder nemlig, at vi kan sende mange tons sorteret affald til genanvendelse hvert år.

Valget er dit

Bor du i Mogenstrup eller forsøgsområdet i Næstved, skal du ikke gøre noget for at være med i forsøgsordningen. Er du ejer af ejendommen i forsøgsområdet, og ønsker du en anden løsning end vores standardpakke med to 240 liter beholdere, kan du fravælge de nye beholdere, bede om af få fx en lidt mindre beholder til mad- og restaffald eller vælge en løsning med affaldssække.

Du skal til den sidste løsning have to affaldssække og en 240 liter beholder til genanvendeligt materiale. Klik her, hvis du ønsker en anden løsning

Madaffald/restaffald - 240 Liter
Papir/småt pap og hård plast/glas/metal - 240 Liter
*Batterier + småt elektronik på låg i pose
*Storskrald
*Haveaffald

* Affaldsordning fortsætter uændret – Læs mere