Ram plet når du smider ud

– så vinder vi alle sammen

Lidt for meget affald rammer den forkerte skraldespand, når vi smider ting til genbrug derhjemme. Men det kan lidt træning og fokus i sorterings-øjeblikket forhåbentlig være med til at forbedre.

En pose restaffald sammen med glasset. En snasket pizzabakke i pappet. Og en tom spraydåse sammen med metallet. Det er ikke alle, der rammer helt plet, når de smider affald ud.

Men det kan også være svært at finde ud af, hvad der hører hjemme i de forskellige skraldespande. Fx skal pizzabakken – selvom den er lavet af pap – i restaffald, fordi den har indeholdt mad. Og en spraydåse indeholder – selvom den er tom – rester af gas og må derfor ikke komme i metalbeholderen. Den skal i stedet afleveres som farligt affald på genbrugspladsen. Så ja, sorteringen kan være besværlig og kræve lidt af os, men med lidt træning er der ret god chance for succes.

Øvelse gør mester

Der er også fejlskud, som skyldes andet end manglende træning. Fx kan de fleste nok være enige om, at en pose med hundehøm-høm i papirbeholderen overhovedet ikke lever op til vores standarder. Problemet er, at en uoplagt spillers dårlige indsats får hele holdet af gode og sorteringslystne borgere til at miste kadence. Fx viste en undersøgelse af et tilfældigt læs metal, glas og hård plast, at der var næsten 10 %, som skulle sorteres fra, pga. fejlskud som bleer, batterier, beskidt emballage og poser med hundehøm-høm’er. Alle kan have en dårlig dag på banen, men det må ikke gå ud over holdets indsats: Fejlsorteringer kan nemlig være årsag til, at store læs genbrugeligt affald må kasseres. 

Bliv kampklar

Når du sorterer korrekt, kan dit affald genbruges og skabe ny værdi. Derfor vil vi gerne invitere dig til at træne med os og komme i form til at ramme plet – hver gang du smider ud. Derhjemme får du hentet  genbrugsmaterialer som papir, småt pap, metal, glas og hård plast. Papir og småt pap må afleveres sammen, og metal, glas og hård plast kan også afleveres sammen. Vigtigt er det dog, at affaldet ikke bliver blandet yderligere – og da slet ikke med restaffald som bleer og mælkekartoner – eller med farligt affald eller blød plast.

Ram plet og bliv mester – Se, hvordan du vinder, når du sorterer papir og småt pap.
Ram plet – når du smider metal, glas og hård plast til genbrug. Se, hvordan du kommer med på vinderholdet.

Vi har lavet 10 spilleregler, som skal gøre det nemmere for dig at ramme plet – hver gang

Småt pap er godt pap: Højst A4-størrelse

Din genbrugsbeholder er kun til mindre stykker pap og karton op til A4-størrelse. Der er simpelthen ikke plads til store papkasser. Kør derfor på genbrugspladsen – eller benyt din storskraldsordning – hvis du har stort pap.

Pssssst, her er et tip! Spraydåser skal i "Farligt affald"

Din tomme sprayflaske har indeholdt gas og er derfor farligt affald. Aflever den derfor på genbrugspladsen og IKKE i din beholder til metal.

Ja tak til forskelsbehandling. Hård plast i beholderen, blød plast på genbrugspladsen

Der må kun komme hård plast som dunke, bøtter og flasker i din genbrugsbeholder. Blød plast, som fx plastposer, skal afleveres på genbrugspladsen eller til storskrald. Husk, blød plast kan du slå knude på – hård plast kan du tromme på.

Keramik og porcelæn er IKKE glas, det er klart

Din glasbeholder er kun til glas og flasker, du kan se igennem. Keramik, porcelæn, spejle og el-pærer hører ikke hjemme i beholderen, men skal afleveres på genbrugspladsen.

Keramik og porcelæn kan også afleveres til storskrald.

Var der pizza i bakken - skal den IKKE i genbrugspappen

Pizzabbakker indeholder oliepletter, krummer og andet snask, som ikke hører til sammen med rent og tørt pap. Smid derfor pizzabbakken i restaffaldet.

Kartoner til drikke? I pap skal de ikke.

Mælkekartoner og juicekartoner er sammensat af pap og folie. Derfor må de ikke komme i din beholder til småt pap og papir. Smid dem i stedet for i restaffaldet.

Rent ud af posen: Aflevér genbrugsaffald løst. 

Al affald til genbrug skal afleveres løst i din beholder. Der må nemlig ikke komme poser i beholderen, da de skader genanvendelsen.

Værsgo at skylle. Før du afleverer emballage af metal, glas og hård plast

Emballager skal tømmes og skylles, før du afleverer dem til genbrug. På den måde undgår vi madrester og sjatter i det affald, vi sender til genbrug.

Hundeposer og restaffald i genbrugsbeholderen - Nej vel

Alt ‘ulækkert’ affald hører ikke hjemme i din genbrugsbeholder. Det skal til restaffald. Tænk på din skraldemand og på, at affaldet ikke må kunne tiltrække skadedyr, mens det venter på at blive genbrugt.

Er sorteringen svær, så læs Affalds-ABC'en her

Alle kan få brug for lidt hjælp! I Affalds-ABC’en kan du slå mere end 1500 ord, op og få at vide , hvordan du skal sortere.