Spørgsmål og svar

Jeg har ikke den ordning, der står på regningen?

Skriv til os via digital post og forklar problemet. Har du ikke adgang til mail, kan du ringe til os på telefon 5588 5588.

Hvornår og hvordan kan jeg ændre min affaldsordning?

Du kan ændre din affaldsordning, når du vil. Du kan enten bruge Min side, skrive til os via digital post eller ringe til os på telefon 5588 5588.

Hvornår træder min ændring af en ordning i kraft?

Dine ændringer træder i kraft fra den dag du har bestilt den. Du kan læse mere om de enkelte ordninger under Dit affald.

Hvordan er gebyret sat sammen?

Gebyret er sat sammen af:

  • Grundgebyr efter hustype (enfamiliehus, etagebolig eller sommerhus).
  • Den affaldsordning du har fx 240 liter todelt beholder eller ugesæk til mad- og restaffald.
  • Genbrugspladsgebyr (obligatorisk)
  • Storskraldsgebyr – storskraldsordningen er obligatorisk for alle enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug.

Derudover kan man tilvælge ekstra beholdere og afhentning af haveaffald.

Hvordan tilmelder jeg mig Betalingsservice (BS), hvis jeg IKKE har adgang til netbank?

Du kan tilmelde BS her eller du kan kontakte din bank og bede dem om at tilmelde betalingen til Betalingsservice.

VIGTIGT: Tilmelding til Betalingsservice gælder først fra den næste opkrævning. Du skal selv sørge for at betale den aktuelle regning.

Hvordan tilmelder jeg mig Betalingsservice (BS), hvis jeg har netbank?

Du skal tilmelde dig Betalingsservice gennem din netbank. På det girokort, du har modtaget, står der i i højre spalte oplysninger om BS-nummer og kundenummer. Disse oplysninger skal du brug til din tilmelding.

VIGTIGT: Tilmelding til Betalingsservice gælder først fra den næste opkrævning. Du skal selv sørge for at betale en aktuelle regning.

Hvad er et grundgebyr?

Du betaler et grundgebyr, der dækker omkostningerne til bl.a. farligt affald, glas, papir, pap, metal, hård plast og administration. Gebyret er obligatorisk og kan ikke fravælges.

Hvad er et genbrugspladsgebyr?

Du betaler et genbrugspladsgebyr, der dækker omkostningerne til genbrugspladserne. Gebyret er obligatorisk og kan ikke fravælges.

Hvorfor skal jeg betale flere grundgebyrer?

Du betaler for det antal boliger, der er registreret på din ejendom i følge Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Kan jeg undgå at betale grundgebyret?

Nej. Du skal betale grundgebyret, der dækker omkostningerne til bl.a. farligt affald, glas, papir, pap, metal, hård plast og administration.

Hvordan skal jeg forstå gebyret for mad/rest?

Du kan se størrelsen af beholder eller sæk, den periode beløbet opkræves for og selve beløbet.

Kan jeg undgå at bruge at betale for affald?

Nej. Ifølge Affaldsbekendtgørelsen skal alle ejendomme benytte og betale for dagrenovation. Med mindre huset er erklæret ubeboeligt i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Hvad er storskraldsgebyret?

Det er din betaling for at få hentet storskrald i ubegrænset mængde ved din ejendom. Gebyret er obligatorisk og kan ikke fravælges. Læs mere om storskrald her.

Hvorfor skal jeg betale flere storskraldsgebyrer?

Du betaler for det antal boliger, der er registreret på din ejendom i følge Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Kan jeg undgå at bruge og betale for storskrald?

Nej. Alle ejendomme med op til 20 boliger er med i denne ordning. Næstved Kommune har indført denne ordning for at øge indsamling af genanvendeligt affald.

Hvornår får jeg hentet storskrald?

Vi henter dit storskrald hver 14. dag. Husk at bestille afhentning senest 3 hverdage i forvejen. Du kan se, hvornår vi henter hos dig på Min side. Du kan også tilmelde dig vores huske-på service og få en sms eller e-mail om, hvornår vi henter dit storskrald. Læs mere om storskrald her.

Hvem har vedtaget gebyrerne?

Gebyrerne er besluttet af Næstved Byråd den 25.08.20. Du kan læse mere i sagen ved at klikke her.

Hvordan kan jeg tilmelde mig ordningen for haveaffald?

Du kan enten bruge Min side, skrive til os via digital post eller ringe til os på telefon 5588 5588.

Hvordan kan jeg framelde ordningen for haveaffald?

Du kan framelde dig på Min side. Du kan også skrive til os via digital post eller ringe til os på telefon 5588 5588.

Hvornår får jeg hentet haveaffald?

Er du tilmeldt ordningen, henter vi dit haveaffald 8 gange om året. Du kan se, hvornår vi henter hos dig på Min side. Du kan også tilmelde dig vores huske-på service og få en sms eller e-mail om, hvornår vi henter dit haveaffald. Læs mere om haveaffald her.

Hvor ofte får jeg en regning?

Vi sender en regning på affaldsgebyr en gang om året. Regningen dækker perioden 1.1 til 31.12 det pågældende år.

Kan jeg få en samlet regning for alle mine ejendomme?

Nej. Regningerne bliver udskrevet for hvert ejendomsnummer, og vi har ikke mulighed for at samle regningerne til ejere med flere ejendomme.

Kan jeg få udsættelse?

Kun under ganske særlige omstændigheder. Kontakt opkraevning@naestved.dk eller telefon 5588 5576.

Jeg har solgt mit hus, hvem skal betale affaldsgebyret?

Affaldsgebyret bør indgå i refusionsopgørelsen. Vi opkræver gebyret hos den, der er tinglyst ejer af ejendommen, den dag vi udskriver regningen.

Jeg har købt et hus, hvem skal betale affaldsgebyret?

Affaldsgebyret bør indgå i refusionsopgørelsen. Vi opkræver gebyret hos den, der er tinglyst ejer af ejendommen, den dag vi udskriver regningen.

Mit hus er til salg, hvorfor skal jeg betale?

Du skal i følge Affaldsbekendtgørelsen betale affaldsgebyret uanset om du bruger ordningerne eller ej. Hvis huset er til salg og ikke beboet, kan du ansøge om delvis fritagelse.

Du kan ved at klikke her læse mere om mulighederne for fritagelse.

Hvad er Bygnings- og Boligregistret?

Det er et landsdækkende register med ejendomsdata. Du har pligt til at indberette fejl og ændringer om dine bygninger og boliger til registret.
Læs mere om BBR.

Hvad gør jeg, hvis antallet af boliger på min ejendom ikke rigtige?

Du skal kontakte Næstved Kommune, Byggesagskontoret på mail byggesag@naestved.dk.

Kan affaldsgebyret blive sendt til hver andelshaver?

Nej. Ifølge Affaldsbekendtgørelsen skal vi sende regningen til den, der har tinglyst adkomst til ejendommen (ejeren). I en andelsboligforening er det foreningen, der ejer ejendomme og derfor modtager regningen.

Kan alle gebyrer blive sendt til ejerforeningen?

Nej. Ifølge Affaldsbekendtgørelsen skal vi sende regningen til den, der har tinglyst adkomst til ejendommen (ejeren). Derfor opkræver vi grundgebyr og gebyr til storskrald hos den enkelte ejer.

Hvorfor bliver affaldsordningen opkrævet hos ejerforeningen?

Når alle boligerne i ejerforeningen har fælles container til affald, kan kommunen ikke fordele udgifterne til den enkelte ejer, og opkræver derfor hos ejerforeningen.

Jeg betaler til ejerforeningen, hvorfor får jeg opkrævning på grundgebyr og storskrald?

Det gør du, fordi du ejer din ejerbolig. Ifølge Affaldsbekendtgørelsen skal opkrævning sendes til den, der har tinglyst adkomst til ejendommen (ejeren).