Brugerbetaling på jordanmeldelser

Fra 1. januar 2022 indføres brugerbetaling på jordanmeldelser fra virksomheder. Energistyrelsen har i affaldsaktørbekendtgørelsens § 18 fastlagt, at kommunerne har pligt til at opkræve gebyr efter forureneren betaler-princippet, og dermed kan omkostningerne ikke længere skattefinansieres.

Gebyret skal opkræves for jordanmeldelser omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen. Jordflytninger faktureres med et grundgebyr, der dækker faste omkostninger til it-udgifter, husleje, fakturering med mere. Derudover faktureres efter medgået tid i den konkrete sag efter en fastlagt timepris.

Brugerbetaling på konkrete anvisninger af erhvervsaffald

Fra 1. januar 2022 indføres brugerbetaling på konkrete anvisninger af erhvervsaffald. Energistyrelsen har i affaldsaktørbekendtgørelsens § 18 fastlagt, at kommunerne har pligt til at opkræve gebyr efter forureneren betaler-princippet, og dermed kan omkostningerne ikke længere skattefinansieres.

Gebyret skal opkræves for konkrete anvisninger af erhvervsaffald, som ikke allerede er omfattet af kommunens regulativer. Konkrete anvisninger faktureres pr. påbegyndt kvarter.

Takster for konkretanvisning og jordflytning 2022

  • Grundgebyr for jordflytning er ½ timetakst pr. anmeldelse 305 kroner
  • Timepris for jordflytning pr. medgået time er 610 kroner
  • Anvisningsgebyr for konkretanvisning pr. medgået time er 610 kroner
  • Alle beløb er uden moms