Affaldsforsøg med 10 typer affald

Teknisk Udvalg vedtog mandag den 25. januar 2021, at igangsætte et forsøg der skal sikre kommunens borgere den bedste affaldsløsning, når vi til sommer skal i gang med at sortere endnu mere affald.

MINDRE FORBRÆNDING – MERE GENANVENDELSE

Et flertal i Folketinget vedtog sidste år at affaldet i Danmark skal sorteres mere ensartet, så mindre affald kommer til forbrænding og i stedet sendes videre til gen-anvendelse. Dette skal bl.a. ske ved at alle landets kommuner skal sortere i de samme 10 typer affald. De 10 typer er: madaffald, papir, pap, glas, metal, plast, restaffald, farligt affald, (ødelagte) tekstiler, mad- og drikkekartoner.

I Næstved Kommune sorterer vi i dag allerede 7 typer affald, men fra 1. juli 2021 skal de sidste typer også sorteres derhjemme.

FORSØG MED INDSAMLING AF 10 TYPER AFFALD

For at finde frem til den bedste affaldsordning, der til sommer skal indføres i hele kommunen, har vi i gang sat et forsøg i to udvalgte forsøgsområder i kommunen.

Data og erfaring fra forsøget, vil danne grundlag for den kommende politiske beslutning og den nye ordning. Fokus vil være på genanvendelse og mere sortering. Byrådet i Næstved Kommune har allerede vedtaget, at der skal udsættes en ekstra beholder, men det er endnu ikke fastlagt, hvilke typer affald der skal i de forskellige rum.

INFO OM FORSØGET

Forsøgsområderne har fået udleveret en ekstra 240 liter beholder med 2 rum. Beholderen er en smule anderledes i forhold til de nuværende beholdere, da låget er et såkaldt flip- eller butterflylåg. Dette betyder at skraldemanden ikke længere skal åbne låget når beholderen skal tømmes. Dette sker helt automatisk når beholderen bliver sat på skraldebilen, og derfor forberedes skraldemandens arbejdsmiljø da låget ikke skal åbnes – og lukkes, hvilket skraldemanden normalt gør flere hundrede gange om dagen. Erfaringer fra andre kommuner viser samtidig, at den nye beholder er mere brugervenlig i det daglige, og at fliplåget på be-holderen er mere robust end det nuværende ”låg-i-låg”.

Hvert forsøgsområde skal teste hver sin sortering i forhold til de 10 typer affald. Erfaringer, data og kommentarer fra forsøget vil efterfølgende indgå som baggrund når den endelig beslutning vedr. den nye affaldsordning skal træffes af Byrådet i løbet for foråret/sommeren.

HVERT KG. TÆLLER

Når vi sorterer, er det muligt at udnytte de værdifulde ressourcer, der er i affaldet. Det affald der sorteres, kører skraldemanden nemlig videre til genanvendelse.

Når vi sammen ta’r skraldet og gi’r det videre – gør vi tilsammen en stor forskel for miljøet. Vores fælles indsats betyder nemlig, at vi kan sende mange tons sorteret affald til genanvendelse. Hvert kg tæller, og vi har brug for din hjælp for at finde den bedste løsning til den nye affaldsordning.

Hvis du ikke fandt svar på dit spørgsmål her, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 5588 5588, eller på mail: affald@naestved.dk