Sortering

På genbrugspladserne kan du aflevere alle typer affald fra din husholdning undtagen mad- og restaffald. Følg samme regler for sortering, som du gør, når du sorterer til dine beholdere.
Er du i tvivl om, hvordan du sorterer, kan du se det her

Sorterer du hjemmefra bliver dit besøg på genbrugspladserne langt nemmere. På pladsen vil både skilte og personale guide dig.

Husk: Afleverer du sorteret affald i sække, skal det være i klare plastsække.

Jord

Du må maksimalt aflevere 1m3 ren jord pr. besøg.

Bygge- og anlægsaffald

Du skal sortere dit byggeaffald i i forurenet og ikke-forurenet affald. Vær opmærksom på, om der er PCB i affaldet.

Har du mere end 10 m2 af en bygning eller mere end 1 ton byggeaffald, skal du få undersøgt, om der er anvendt PCB-holdigt materiale i bygningen.

Farligt affald

Du kan aflevere mindre mængder af farligt affald og medicinrester på genbrugspladserne. Aflever det gerne i original emballagen eller en tilsvarende emballage.

Bjørneklo og flyvehavre

I containeren til bjørneklo og flyvehavre på genbrugspladserne kan du, udover nævnte, bl.a. aflevere ambrosie, gold hejre, japansk pileurt og vild pastinak. Planterne kan give udslet og vabler, husk derfor at aflevere dem i klare lukkede sække. Kontakt personalet, når du ankommer til pladsen. Planteaffaldet køres direkte til forbrænding.

Totalvægt for køretøjer

Den tilladte totalvægt for køretøjer på genbrugspladserne er 3500 kg plus eventuel en trailer.