Sortering

På genbrugspladserne kan du aflevere alle typer affald fra din husholdning undtagen mad- og restaffald. Følg samme regler for sortering, som du gør, når du sorterer til dine beholdere.
Er du i tvivl om, hvordan du sorterer, kan du se det her

Sorterer du hjemmefra bliver dit besøg på genbrugspladserne langt nemmere. På pladsen vil både skilte og personale guide dig.

Husk: Afleverer du sorteret affald i sække, skal det være i klare plastsække.

Jord

Du må maksimalt aflevere 1m3 ren jord pr. besøg.

Bygge- og anlægsaffald

Du skal sortere dit byggeaffald i i forurenet og ikke-forurenet affald. Vær opmærksom på, om der er PCB i affaldet.

Har du mere end 10 m2 af en bygning eller mere end 1 ton byggeaffald, skal du få undersøgt, om der er anvendt PCB-holdigt materiale i bygningen.

Farligt affald

Du kan aflevere mindre mængder af farligt affald og medicinrester på genbrugspladserne. Aflever det gerne i original emballagen eller en tilsvarende emballage.

Totalvægt for køretøjer

Den tilladte totalvægt for køretøjer på genbrugspladserne er 3500 kg plus eventuel en trailer.