5 spørgsmål til den nye affaldsordning

24/10-2018

Vi får rigtig mange spørgsmål for tiden både i vores call center, på mail og på Facebook. En ny affaldsordning og nye vaner kan give en del spørgsmål, og derfor har vi forsøgt at samle de 5 mest almindelige spørgsmål lige for tiden.

Hvad er forskellen på blød og hård plast?
Som tommelfingerregel kan du slå knude på blød plast mens du kan tromme på hård plast. Det hårde plast må komme i den nye genbrugsbeholder sammen med glas og metal mens det bløde plast kan afleveres til storskrald eller på genbrugspladsen.

Jeg mangler plads i min genbrugsbeholder til pap og papir. Hvad skal jeg gøre?
Rummene i den nye genbrugsbeholder har en 60/40 opdeling. Det vil sige at rummet til glas, metal og hård plast er større end det til småt pap og papir. Dette skyldes at papirmængderne de senest år har været faldende, da mange opsiger aviser eller siger nej tak til reklamer. Til gengæld er mængden af plastemballage ret stor, og derfor har Næstved Kommune – baseret på erfaringer fra andre kommuner og fra affaldsforsøg, besluttet at rummet til glas, metal og hård plast skal være størst.

Opdelingen af genbrugsbeholderen er baseret på, hvad en gennemsnitshusstand har af affald. Der kan selvfølgelig være nogle husstande, som modtager mange reklamer og abonnerer på aviser på samme måde som der kan være husstande som ingen reklamer eller aviser får. Hvis man mangler plads i sin beholder så kan man tilkøbe sig en ekstra genbrugsbeholder. Man kan også aflevere sit ekstra papiraffald på genbrugspladsen eller i nogle af de offentlige papircontainere som står i Næstved bymidte sammen med flaskecontainerne.

Hvis man har problemer med at pap sætter sig fast i beholderen, så skyldes det at pappet er for stort til beholderen. Den nye genbrugsbeholder er kun beregnet til småt pap. Det vil sige emballagepap fra fx tandpastapakken, æggebakken eller pakken fra dine cornflakes. Hvis du har større stykker pap, så kan det afleveres til storskrald eller på genbrugspladsen.

Jeg har fået tømt affald i dag men har fået en anden beholder. Hvorfor har jeg det?
Den nye ordning omfatter også nye jobrutiner for skraldemændene, så derfor kan der ske fejl. De nye beholdere har dog en særlig chip i låget, som gør det muligt at registrere, hvilken adresse som beholderen tilhører samt hvornår skraldemanden har været forbi for at tømme beholderen.

Vi har desværre ikke haft mulighed for at aktivere systemet, da de nye skraldebiler er forsinket. Vi forventer at få systemet er helt på plads i starten af det nye år.

Hvorfor skal jeg skylle mit affald?
Det er en forudsætning for genanvendelsen, at metal, glas og hård plast er forholdsvis rene. Affaldet skal derfor være fri for madrester og let skyllet. Et hurtigt skyl under koldt vand, efter du har tømt tomatdåsen bør være nok – evt. hjulpet på vej af en tur med børsten. Ved at bruge en smule vand, som er en fornybar ressource kan man sikre genbrug af de ikke-fornybare ressource som metal, glas og hård plast. Der går nemlig rigtig meget vand og energi til, når vi skal fremstille nye pro¬dukter af helt nye råstoffer. Det kræver fx 260 liter vand at fremstille 1 kg plast ud fra olie, mens det kun kræver 16 liter vand, hvis vi genbruger vores plast.

Hvornår får jeg hentet min gamle beholder?
De gamle beholdere vil blive hentet fra uge 42-46. Under vores nyheder kan du se, hvilket område som får hentet deres beholder hvornår. Hvis der skulle opstå problemer eller forsinkelser med afhentningen, så orientere vi om dette på vores hjemmeside.
Hvis du gerne vil beholde dine gamle beholdere, så skal du blot fjerne dem så vores vognmand ikke får taget dem med når han kommer.

Ønsker du derimod at få hentet de gamle beholdere, så sætter du dem bare ud til skel med skiltet på om afhentning. Hvis dit skilt er gået i stykker eller forsvundet, så skal du blot sørge for at beholderne er placeret så vognmanden ikke er i tvivl om, hvorvidt beholderne skal tages med.