Villa, rækkehus og etagebolig på landet

Næstved Kommune er opdelt i en byzone og en landzone. Her kan du se, hvilke muligheder, der er for at få hentet affald, når du bor i villa, rækkehus eller etagebolig i landzonen. Du kan også se din affaldsløsning på Min Side.

Ekstra beholder til restaffald
Har du for meget affald, kan du mod betaling få en beholder mere til restaffald. Du kan vælge imellem en beholder på enten 180 eller 240 liter. Vi tømmer beholderen hver 14. dag samtidig med beholderen til mad- og restaffald.

Hvis du ønsker en ekstra beholder, så kontakt os på tlf. 5588 6180 eller på affald@naestved.dk

Todelt beholder til mad- og restaffald
Hvis du har en todelt beholder til mad- og restaffald tømmer vi den hver 14. dag.

Både mad- og restaffaldet skal i skraldeposer af plast, inden det kommer i beholderen. Husk at slå knude på posen.

Du skal bruge poser af plast, da AffaldPlus’ anlæg til behandling af madaffald kan sortere poserne fra. Dit madaffald bliver til ny energi i form af biogas, og restproduktet køres ud som gødning på markerne.

Todelt beholder til glas/metal/plast & papir/småt pap
Den nye beholder genbrugsbeholder er todelt. Det ene rum er til glas/metal/hård plast og det andet er til papir/småt pap. Din beholder er på 240 liter, og vi tømmer den hver 4. uge. Beholderen bliver i vores informationsmateriale ofte omtalt som genbrugsbeholderen, da alle fem typer affald kan genanvendes til nye ting.

Hvis du har brug for mere plads til fx papir, så kan du mod betaling bestille en todelt beholder mere. Du kan bestille en ekstra beholder på tlf. 5588 6180 eller på affald@naestved.dk

Ekstra sække
Har du ekstra meget affald, kan du købe ekstra sække på enten genbrugspladsen eller på adresserne her:

Borgerservice Næstved Hovedbibliotek (Informationen) – Kvægtorvet 4-6, 4700 Næstved – Sælger også ekstrasække til madaffald
Borgerservice i Fuglebjerg – Byagervej 1, 4250 Fuglebjerg
Borgerservice i Fensmark – Kildegårdsvej 56, 4684 Holmegaard
Borgerservice Korskilde – Korskildevej 2a, 4733 Tappernøje
SuperBrugsen – Næstvedvej 2, 4684 Holmegaard – Sælger også ekstrasække til madaffald
Min Købmand – Søledsvej 5, 4684 Holmegaard
Karrebæksminde Turistinfomation, Alleen 33, 4736 Karrebæksminde (åbent 15. juni til 15. august)
Borgerservice i Glumsø – Torvet 1, 4171 Glumsø

Stil den ekstra sæk ved dit affaldsstativ eller din affaldsbeholder. Så tager skraldemanden den med, næste gang han henter dit affald.

Ekstra plads til affaldet

Du kan altid mod betaling bestille en ekstra tømning af din beholder.

Hvis du generelt har brug for en løsning med mere plads til dit affald, kan du også bestille en container på 400, 660 eller 770 liter. Kontakt os for flere oplysninger på tlf 5588 6180 eller affald@naestved.dk