Haveaffald

JA, TAK TIL...

Blade

Grene

Græs

Planter

NEJ, TAK TIL...

Trærødder og stød

Du skal i stedet aflevere rødder og stød på genbrugspladsen.
Du skal bundte haveaffaldet, lægge det i papirsække eller i en beholder/ container. Du kan aflevere 6 enheder per gang. 1 enhed svarer til 1 bundt, 1 sæk eller ca. 100 liter i beholder/container. Bundter må højst være 1 meter lange. Grene må højst være 10 cm tykke.

Tilmeld dig her

Du kan tilmelde dig vores haveaffaldsordning på naestved-affald.dk under ‘Min side’ eller ved at henvende dig til Team Byg, Miljø og Affald på tlf. 5588 6180 eller affald@naestved.dk.