Priser

Dit affaldsgebyr er sat sammen af

  • Grundgebyr efter hustype (enfamiliehus, etagebolig eller sommerhus).
  • Den affaldsordning du har fx 240 liter todelt beholder eller ugesæk til mad- og restaffald.
  • Genbrugspladsgebyr (obligatorisk)
  • Storskraldsgebyr – storskraldsordningen er obligatorisk for alle enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug.

Derudover kan man tilvælge afhentning af haveaffald som ekstra ordninger.

OBS: Containere på 300 og 500 l. kan ikke vælges som nye ordninger. Prisen gælder udelukkende for eksisterende containere.

Gebyrer 2018

Husholdninger
Virksomheder

Gebyrer 2019

Husholdninger

Prisen for beholdere i sommerhus (løsningen kan kun vælges, hvis der er 100 procent enighed i grundejerforeningen):

240 l. 2-kammer beholdere sommerhus (32 tømninger pr. år) : 1.213,91 kr. inkl. moms.

Virksomheder

Grundgebyr og genbrugspladsgebyr er begge obligatoriske, og kan ikke fravælges.
Storskraldsordningen er obligatorisk for alle enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug.

Skyldige renter og gebyrer for tidligere år vil være overført til opkrævningen for 2019.

Du kan tilmelde dig betalingsservice ved at klikke her

Du kan kontakte os på følgende telefonnumre 5588 6180 eller 5588 5576

Gebyrer 2017

Husholdninger
Virksomheder

OBS: Opkrævning af renovation, som er udsendt i uge 8 indeholder ved en fejl ikke ejendomsadresse. Du kan enten finde ejendomsadressen ud fra ejendomsnummeret på ejendomsskattebilletten eller ringe til os og bede om at få fremsendt en ny faktura indeholdende de manglende oplysninger.

OBS: Affaldsgebyret er fra 2017 opdelt i følgende kategorier: selve affaldsordningen, grundgebyr, genbrugspladsgebyr og storskraldsgebyr.

Gebyrer 2016

Husholdninger
Virksomheder
Sagsfremstilling – Affaldsbudget

Gebyrer 2015

Husholdninger
Virksomheder