Storskrald

Cykel, fjensyn, sofa, lamper, taske, vaskemaskine, elapparater, stol

Vi henter storskrald fra både helårshuse og sommerhuse.

Min Side kan du se, hvornår vi henter storskrald hos dig. 

Min Side kan du også tilmelde dig "Huske-på" service. Så får du en sms eller en mail, inden vi henter dit storskrald. 
 
Sådan gør du
Du skal stille dit storskrald frem til skel senest kl. 7.00, den dag vi henter det. Storskraldet skal så vidt muligt være synligt fra vejen, hvor skraldebilen kører.
Vær opmærksom på at storskraldet hentes af to biler, som tager forskellige typer affald. Bilerne kører mellem kl. 7.00 og 18.00.
 
Sortér affaldet og stil de forskellige typer tydeligt adskilt fra hinanden.  
 
Mindre dele lægger du i klare plastsække. Læg kun én affaldstype i hver sæk.
 
Hvad er storskrald?
Her kan du se, hvilke typer affald du kan stille ud til storskrald.
  • Brændbart affald
  • Hårde hvidevarer (skal være rengjorte og uden madvarer)
  • Jern og metal
  • Metaldåser (skal være tomme og skyllede)
  • Plastdunke (skal være tomme og skyllede)
  • Pap (skal være klappet sammen og bundtet)
  • Elektronik
  • Keramik, stentøj og porcelæn

I Affaldsvejviseren til højre kan du se, om dit affald er storskrald.

Vi medtager ikke byggeaffald og nagelfast inventar som fx køkkenskabe, radiatorer, paller, toiletter, håndvaske, brædder fra gulv og loft etc.  

Under Pjecer finder du mere information om storskrald.


Affaldsvejviser

Brug Affaldsvejviseren, når du er i tvivl om, hvor du skal aflevere dit affald. Tast navnet på affaldet i søgefeltet og du får vist de muligheder, der er for at aflevere affaldet.